COMPARATIVE FREQUENCY CHARACTERISTICS OF VIBRATIONS GENERATED BY THE FUNCTIONAL CERAMICS AND CAVITATION GENERATOR
( Pp. 57-70)

More about authors
Rakhimov Rustam Kh. Dr. Sci. (Eng.); Head at the Laboratory No. 1
Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Science of Uzbekistan
Tashkent, Republic of Uzbekistan Hasanov Ramil Zijaevich direktor, nauchnyy rukovoditel
PKF «REOL» Yermakov Vladimir P. senior research at the Laboratory No. 1
Institute of Materials Science of the SPA “Physics-Sun” of the Academy of Science of Uzbekistan
Tashkent, Republic of Uzbekistan
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article presents the comparative results of the frequency characteristics of a generator of cavitation oscillations with phonons generated by functional ceramics. A possible mechanism of direct and indirect effects of the generated oscillations on some objects is considered.
How to Cite:
Rakhimov R.K., Hasanov R.Z., Yermakov V.P., (2018), COMPARATIVE FREQUENCY CHARACTERISTICS OF VIBRATIONS GENERATED BY THE FUNCTIONAL CERAMICS AND CAVITATION GENERATOR. Computational Nanotechnology, 4 => 57-70.
Reference list:
A.s. №313574, MPK V 06 V 1/20, opubl. 17.11.1971 g.
A.s. SSSR №1227261, MPK V 06 V 1/20, 1984 g
A.s. SSSR №497058, MPK V 06 V 1/18, opubl. 30.12.75 g.
Patent RF №2053029, MPK V 06 V 1/20, opubl. 27.01.96 g.
http://poznayka.org/s86480t1.html.
Rakhimov R.H., Ermakov V.P., Rakhimov M.R. application of functional ceramics in complex formation // Chemical technology. 2015. № 1.
Wolke C.T., Fournier J.A., Dzugan L.C., Fagiani M.R. et al. Spectroscopic snapshots of the proton-transfer mechanism in water // Science. 02 Dec 2016. Vol. 354. Issue 6316. Rp. 1131-1135. DOI: 10.1126/ science.aaf8425. Quoted by http://yorick.kz/uchyonye-pochti-ponyali-kak-voda-provodit-elektrichestvo.
www.gigiya.rf/publ/celebnye svojstva vody/strukturirovannaja voda 2/3-1-0-46 ;http://www.o8ode.ru/article/learn/str science.htm.
Rakhimov R.Kh., Yermakov V.P., Rakhimov M.R., Yuldashev N.H. et al. Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 3 // Comp. nanotechnol. 2018. № 2. Rr. 76-82.
Rakhimov R.Kh. Development of highly efficient equipment based on functional ceramics synthesized in a solar furnace with a capacity of 1 mw // Computational nanotechnology. 2018. № 3. Rr. 91-100.
Rakhimov R.KH. Razrabotka vysokoeffektivnogo oborudovaniya na osnove funktsional noy keramiki, sintezirovannoy na solnechnoy pechi moshchnost yu 1 MVt // Computational nanotechnology. 2018. № 3. S. 79-81.
Mamatkosimov M.A. et al. Applications of big solar furnace // XIV International scientific-practical conference The Strategies of Modern Science Development . USA. 2018. 8-9 February. Pp. 39-43.
Rakhimov R.KH., Ermakov V.P., Rakhimov M.R., Latipov R.N. Vozmozhnyy mekhanizm povysheniya effektivnosti kremnievykh solnechnykh elementov s primeneniem funktsional noy keramiki. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii Opticheskie i fotoelektricheskie yavleniya v poluprovodnikovykh mikro- i nanostrukturakh . Fergana, 2018. S. 134-136.
Rakhimov R.KH., Ermakov V.P., Rakhimov M.R., Latipov R.N. Vozmozhnosti primeneniya funktsional noy keramiki v povyshenii effektivnosti ispol zovaniya VIE // Respublikanskaya konferentsiya, Karshi, 25-26 maya, 2018.
Rakhimov R.KH. i dr. Nanomaterialy, sintezirovannye na BSP v proizvodstve funktsional nykh produktov Materialy konferentsii: Ispol zovanie vozobnovlyaemykh istochnikov energii: novye issledovaniya, tekhnologii i innovatsionnye podkhody . Tashkent, 25-26 sentyabrya, 2018. S. 61-64.
Rakhimov R.Kh. Development of ceramic coatings and application of theirinfrared radiation // Materialy konferentsii: Ispol zovanie vozobnovlyaemykh istochnikov energii: novye issledovaniya, tekhnologii i innovatsionnye podkhody . Tashkent, 25- 26 sentyabrya, 2018. S. 234-240.
Rakhimov R.KH., Umaraliev N., Dzhalilov M.L. Kolebaniya dvukhsloynykh plastin postoyannoy tolshchiny // Computational nanotechnology. 2018. № 2. S. 52-60.
Rakhimov R.Kh., Umaraliev N., Dzhalilov M.L. Vibrations of twolayer plates of constant thickness // Computational nanotechnology. 2018. № 2. Rr. 60-68.
Keywords:
generator, cavitation, frequency, modulation, resonance, fluid flows, turbulence, ceramic materials, oxide materials, infrared converters, chromites of rare-earth elements, pulse systems.


Related Articles

3. PLASMA, HIGH FREQUENCY, MICROWAVE AND LASER TECHNOLOGIES Pages: 45-51 Issue №6518
RECOURCE SAVING AND ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY OF THE PRODUCTION ALUMINA FROM SECONDARY KAOLIN WITH ANGREN DEPOSI
Ceramic materials oxide materials kaolin infrared converters optical ceramics
Show more
PLASMA, HIGH FREQUENCY, MICROWAVE AND LASER TECHNOLOGIES Pages: 81-93 Issue №7537
Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 5. Mechanism of generation of impulses functional ceramics
ceramic materials functional ceramics the activation energy semiconductors infrared converters
Show more
4. RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES Pages: 60-62 Issue №11946
APPLICATION OF FUNCTIONAL CERAMICS FOR DRYING THE PAINT, POLYMERIZATION OF HIGH-MOLECULAR COMPOUNDS AND VULCANIZATION OF RUBBERS
ceramic materials oxide materials infrared converters optical ceramics polymer paint
Show more
4. PLASMA, HIGH FREQUENCY, MICROWAVE AND LASER TECHNOLOGIES Pages: 89-93 Issue №9675
INNOVATIVE HYDROMETALLURGICAL TECHNOLOGIES OF PROCESSING OF MINERAL RAW MATERIALS
ceramic materials oxide materials kaolin infrared converters optical ceramics
Show more
Complex power systems Pages: 101-137 DOI: 10.33693/2313-223X-2019-6-2-101-137 Issue №15585
GENERATION AND PROPERTIES OF INFRARED RADIATION
Electromagnetic radiation quantum theory electronic transitions emitters spectrum converters
Show more
Power stations on the basis of renewable energy Pages: 91-100 Issue №15493
DEVELOPMENT OF HIGHLY EFFICIENT EQUIPMENT BASED ON FUNCTIONAL CERAMICS SYNTHESIZED IN A SOLAR FURNACE WITH A CAPACITY OF 1 MW
ceramic materials oxide materials infrared converters optical ceramics glass-crystal materials
Show more
PLASMA, HIGH FREQUENCY, MICROWAVE AND LASER TECHNOLOGIES Pages: 77-80 Issue №7537
Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 4
ceramic materials waste water oxide materials kaolin infrared converters
Show more
2. PLASMA, HIGH FREQUENCY, MICROWAVE AND LASER TECHNOLOGIES Pages: 36-40 Issue №11946
DETERMINATION OF THE MAXIMUM EMISSIVITY CERAMIC DEPENDING ON THE CONCENTRATION OF THE BINDER
ceramic materials oxide materials infrared converters optical ceramics the glass-ceramic materials
Show more
1. SCIENTIFIC SCHOOL OF PROFESSOR RAHIMOV R. H. Pages: 35-182 Issue №7894
PART 7. FEATURES OF SYNTHESIS OF FUNCTIONAL CERAMICS WITH THE COMPLEX OF THE SET PROPERTIES BY THE RADIATION METHOD. NATURE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION
electromagnetic radiation photon phonon energy levels energy transition
Show more
1. MATERIALS SCIENCE AND MATERIALS TECHNOLOGY Pages: 6-9 Issue №8242
DEVELOPMENT OF CERAMIC COATINGS AND APPLICATION OF THEIR INFRARED RADIATION
ceramic materials the functional ceramics activation energy semiconductors infrared transformers
Show more