AGE STRUCTURE IN THE SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE OFFENDER (THE RESULTS OF CRIMINOLOGICAL RESEARCH CONDUCTED IN 2015)
(373-376)

More about authors
Kasimov Vadim Olegovich postgraduate student. Place of study: Saratov state law Academy. Department: prosecutorial supervision and criminology chair.
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The author considers the age of the offender as one of the elements that make up its socio-demographic characteristics. Based on the results of the 2015 criminological research concluded, the author makes a number of conclusions about the features of the personality of modern criminals, interrelation and interdependence of age, gender, social status, and other characteristics of offender.
How to Cite:
Kasimov V.O., (2016), AGE STRUCTURE IN THE SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE OFFENDER (THE RESULTS OF CRIMINOLOGICAL RESEARCH CONDUCTED IN 2015). Business in Law, 6: 373-376.
Reference list:
Antonyan YU.M. Metody modelirovaniya v izuchenii prestupnika i prestupnogo povedeniya. M.: Akademiya upravleniya MVD SSSR. 1974.
Antonyan YU.M. Enikeev M.N., Eminov V.E. Psikhologiya prestupleniya i nakazaniya. M. 2000.
Eliseeva YU.A. Vozrast kak mental naya universaliya: dis.. dokt.filos.nauk: 24.00.01. Saransk, 2008.
Kriminologiya: Uchebnik / Pod red. N. F. Kuznetsovoy, V. V. Luneeva. M., 2004.
Kurs sovetskoy kriminologii.Predmet. Metodologiya. Prestupnost i ee prichiny. M., 1985.
Lichnost prestupnika. M., 1975.
Miklyaeva A.V. Vozrastnaya diskriminatsiya kak sotsial no-psikhologicheskiy fenomen. Monografiya. - SPb.: Rech , 2009.
Ofitsial nye dannye GIATS MVD Rossii.
Prakticheskaya demografiya /Pod redaktsiey L.L. Rybakovskogo. - M.: TSSP, 2005.
Keywords:
the identity of the offender, the age of the offender, socio-demographic characteristics, the gender of the offender, prevention of crimes.