TO THE QUESTION OF SUSTAINABILITY AND SOCIO-ECONOMIC BALANCE OF REGIONAL ECONOMY
( Pp. 176-179)

More about authors
Durdyeva Jeanette A. kand. ekon. nauk, docent kafedry finansov i nalogooblozheniya
the Federal state Autonomous educational institution of higher professional education "North-Caucasian Federal University, branch of Pyatigorsk
Abstract:
Task. In the period of the dynamically developing economic policy of Russia, taking into account complex foreign policy situation, urgent and important is represented a study of the potential of the steady development of regional economic systems as fundamental basis with the development of the internal reserves for management. Steady development assumes the simultaneous solution of the diverse and in many respects contradictory problems of economic increase with the condition of retaining the quality of the medium of the stay, evaluated first of all from the positions of ecology and social sphere. The formation of convenient and effective methods and tools of the measurement of steady development, which make it possible to give the single-valued treatment of the obtained results, presents high value both with the research and with the administrative of the points of view. The problems of the development of regional economic systems are investigated sufficiently deeply and abroad in the works of such scientists as Peter М.Hansen, Ed Dean Сarson, G. Anthony Chase, Aymo Вrunetti, Gregory Кisunko and Beatrice Weder. Model. The methodological the basis of a study consists of the use of a dialectic method of knowledge, methods of the retrospective analysis of resource guarantee and strategic potential of the steady development of regional sotsio-ecological- economic systems, inductive and deductive methods of investigating of regularities, statistical method of measuring of dynamics and prognostication, expert estimations, methods of the graphic mapping of the results of a study. On the base of systems approach in the work were used such concrete methods, as: calculation-analytical, economical- administrative analysis, the theory of limiting values, statistics, structural-logical and economic and mathematical simulation. Conclusions. The obtained results introduce the specific contribution to the scientific theory and practice, enlarge field of knowledge, which are concerned the development of the methodological of the bases of estimation and control of the potential of the steady development of regional sotsio-ecological- economic systems. Practical value. The direct practical value the represented positions, connected with the substantiation of the procedure of estimation and prognostication of the strategic potential of region in the interrelation with the stability of its social and economic development, have. Framework of a study/the possibility of the subsequent use of results of scientific work. The obtained conclusions and results can serve as the theoretical basis and the practical recommendations for developing of strategy and program of the development of the regions of the country on the principles of the substantiated estimation and prognostication of the potential of steady social and economic development. Social consequences. The developed by the author practical recommendations regarding the estimation, prognostication and control of the potential of the steady social and economic development of region can be accepted and used for the development of the regional programs of development and measures for the realization of strategy of the social and economic development of region. Originality/value. The originality of a study consists in the development of systematic set of instruments and practical-scientific recommendations regarding estimation and control of the potential of the steady social and economic development of region.
How to Cite:
Durdyeva J.A., (2014), TO THE QUESTION OF SUSTAINABILITY AND SOCIO-ECONOMIC BALANCE OF REGIONAL ECONOMY. Business in Law, 6 => 176-179.
Reference list:
Bobylev S.N., KHodzhaev A.SH. Ekonomika prirodopol zovaniya. - INFRA-M, 2013.- s.38
Dmitriev M. Ekologicheskie aspekty gosudarstvennogo regulirovaniya / pod red. M. Dmitrieva, E. Bychkovoy. - 25.05.2013 // Ekonomisthttp://absopac.rea.ru/OpacUnicode /index. php url /auteurs/view//source:default. - 2013. - 4. - S.73-79.
Otsenka otsenok okruzhayushchey sredy Evropy. Evropeyskoe agentstvo po okruzhayushchey srede, Kopengagen, 2013.
Rossiyskie regiony: ekonomicheskiy krizis i problemy modernizatsii/ pod red. L.M. Grigor eva, N.V. Zubarevich, G.R. KHasaeva. - M.: TEIS, 2013.
Mikryukova M.YU. Upravlenie ustoychivym razvitiem sotsio-ekologo-ekonomicheskoy sistemy regiona: printsipy, faktory, instrumenty // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyy nauchnyy zhurnal, 2011. - № 11 (35). - № gos. reg. stat i 0421000034/. - Rezhim dostupa k zhurn.: http://uecs.mcnip.ru.
Novoselova N.N. Povyshenie effektivnosti funktsionirovaniya i razvitiya regional nykh ekonomik na baze imeyushchikhsya resursov i potentsialov s uchetom vozmozhnykh deystviy faktorov vneshney i vnutrenney sredy// Ekonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO. - 2012. - №3(2). - s.250-254.
Novosyelova N.N. Osnovnye parametry funktsionirovaniya regional noy ekonomiki//Biznes v zakone. - 2011. - №4. - S. 328-331.
Novoselov S.N. Napravleniya resheniya problem obespecheniya ustoychivogo sbalansirovannogo razvitiya regiona // Biznes v zakone. - 2013.-№ 4.
Novoselov S.N. Metodologiya stanovleniya novykh i sovershenstvovaniya razvivayushchikhsya lokal nykh rynkov (na primere agrarnykh, prodovol stvennykh, ekologicheskikh tovarov i uslug) // Biznes v zakone. -2013.-№4.
Novoselov S.N. Issledovanie protsessov formirovaniya, funktsionirovaniya i vzaimodeystviya lokal nykh rynkov // Biznes v zakone.-2013.-№4.
Keywords:
regional economy.


Related Articles

2. FINANCE, CASH AND CREDIT 08.00.10 Pages: 52-56 Issue №19821
Modernization of the Work of Territorial Tax Authorities in the Context of a Pandemic
tax region regional policy tax benefits regional economy
Show more
13. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 168-171 Issue №4641
CONCEPTUAL FRAMEWORK AND RESEARCH METHODOLOGY THE SUSTAINABILITY OF THE REGIONAL ECONOMY
region regional economy sustainable development control system
Show more
13. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 302-306 Issue №3231
INTERACTION OF CITIES AS A MECHANISM OF REGIONAL ECONOMIC SPACE
Region regional economy economy urban settlements regional economic space
Show more
6. CURRENT ISSUES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA. ECONOMY Pages: 252-255 Issue №8496
REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF IMPORT SUBSTITUTION MEASURES
regional economy the policy of import substitution business activities investment
Show more
17. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 278-281 Issue №10779
DIRECTIONS OF PERFECTION OF MANAGEMENT OF THE REGIONAL MARKET OF REAL ESTATE
region the real estate market regional economy development
Show more
16. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 253-256 Issue №6062
THE STUDY OF ORGANIZATIONAL AND FUNCTIONAL MECHANISM OF THE FORMATION OF REGIONAL COMPETITIVE ADVANTAGES
Region economic conditions regional economy competitiveness competitive advantages
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 212-214 Issue №10779
THE MECHANISM TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF DEPRESSIVE REGION
sustainable development regional economy Karachay-Cherkess Republic
Show more
5.2.4. FINANCE Pages: 270-275 Issue №20773
Regional Features of Tax Administration (Example of Kaliningrad Region)
tax region regional policy tax policy regional economy
Show more
13. WORLD AND REGIONAL ECONOMY Pages: 164-167 Issue №4641
REGIONAL INTEGRATION AS PILLAR OF STABLE-BALANCED DEVELOPMENT OF TERRITORIES
regional economy regional integration forms of regional integration the structural elements of regional integration stable-balanced development of territories
Show more
3. FINANCE, CASH AND CREDIT 08.00.10 Pages: 101-104 DOI: 10.33693/2541-8025-2020-16-5-101-104 Issue №17564
Clustering of regional economy: tax aspect
tax cluster regions regional policy tax benefits
Show more