Lex mercatoria as a source of cross-border securities transactions regulation
( Pp. 145-148)

More about authors
Puzyryova Evgeniya N. kandidat yuridicheskih nauk. Starshiy prepodavatel kafedry Mezhdunarodnogo chastnogo prava
Kutafin Moscow State Law University
Abstract:
Problem: The article is devoted to the analysis of lex mercatoria as one as a source of cross-border securities transactions regulation. During the research works of Alimova Y., Ablesgova O., Bahin C., Goldstain А., Schmitthoff C. and others were analyzed. Model: The article contains analysis of the rules and standard documentation developed by the International Swaps and Derivatives Association (ISDA), International Securities Lending Association (ISLA), International Capital Market Association (ICMA). Conclusion: The author makes conclusion on the importance of development and application of the new modern lex mercatoria in the process of cross-border securities transactions regulation, and points out the necessity of fuser development of the international non-governmental organizations work in this sphere.
How to Cite:
Puzyryova E.N., (2014), LEX MERCATORIA AS A SOURCE OF CROSS-BORDER SECURITIES TRANSACTIONS REGULATION. Business in Law, 5 => 145-148.
Reference list:
Ablezgova O. V. Obychai mezhdunarodnoy torgovli kak istochniki lex mercatoria // ZHurnal rossiyskogo prava. - 2008. - № 4
Alimova YA. O. Sootnoshenie mekhanizmov gosudarstvennogo ( pravovogo) i negosudarstvennogo (nepravovogo) regulirovaniya otnosheniy, skladyvayushchikhsya v sfere mezhdunarodnoy torgovli //Aktual nye problemy rossiyskogo prava. 2011. №1.
Bakhin S.V. Subpravo (mezhdunarodnyy svod unifitsirovannogo kontraktnogo prava). Spb. 2002.
Goldman B. Lex Mercatoria. Boston. 1983.
Goldstain A. The New Law Merchant // Journal of Business Law. 1961. Vol. 1.
Kanashevskiy V.A. Kontseptsiya lex mercatoria v mezhdunarodnom chastnom prave// Rossiyskiy ezhegodnik mezhdunarodnogo prava. SPb. 2008.
Mazhorina M.V. K voprosu o sovremennom LEX MERCATORIA // STUDII JURIDICE UNIVERSITARE. 2011. № 1-2.
Merezhko A.A. Lex Mercatoria: teoriya i printsipy transnatsional nogo torgovogo prava. Kiev. 1998.
Puzyreva E. N. Osnovnye podkhody k kollizionnomu regulirovaniyu transgranichnogo oborota aktsiy // Probely v rossiyskom zakonodatel stve. 2012. № 1.
Schmitthoff C. International Business Law: A New Law Merchant // Current Law and Social Problems. 1961. Vol. 1.
Keywords:
Lex mercatoria, cross-border securities, private international law.


Related Articles

1. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 26-29 Issue №12615
COLLISION REGULATION OF FOREIGN TRADE CONTRACTS IN THE LAW OF FOREIGN COUNTRIES AND THE RUSSIAN FEDERATION
private international law the Rome Convention connecting factor conflict regulation foreign trade transaction
Show more
2. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 43-48 Issue №5975
THE FORMATION OF THE BASIC DIRECTIONS OF INTERACTION OF STATES ON ISSUES OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN THE NINETEENTH CENTURY
private international law XIX century relations with a foreign element The Hague conference
Show more
2. CIVIL LAW, HOUSING LAW, FAMILY LAW, INTERNATIONAL PRIVATE LAW Pages: 44-47 Issue №4395
The legal forms of manifestation of a foreign element in the heredity relation
the legal system a foreign element the estate the testator applicable law
Show more
3. CIVIL LAW; ENTREPRENEURIAL LAW; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW Pages: 65-67 Issue №12615
JOINT WITNESS FOR SPOUNDS IN THE INTERNATIONAL PRIVATE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
inheritance inheritance joint will of spouses private international law domestic right
Show more
private law (civil) Pages: 99-105 Issue №23832
The Legal Regulation of Artificial Intelligence Systems in Private International Law
artificial intelligence private international law digital law international commercial arbitration international investment arbitration
Show more
7. CIVIL LAW; ENTREPRENEURIAL LAW; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW Pages: 71-73 Issue №10025
THE PROBLEM OF EVASION OF LAW IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW
circumvention of the law private international law the autonomy of the will abuse of the right
Show more
3. CIVIL LAW; ENTREPRENEURIAL LAW; FAMILY LAW; INTERNATIONAL PRIVATE LAW; Civil procedure arbitration procedure Pages: 95-102 Issue №8598
INTERNATIONAL COOPERATION IN CIVIL CASES IN SOVIET LEGAL DOCTRINE
international legal assistance in civil cases international cooperation on civil cases private international law international civil process The Soviet Union
Show more
Human Rights Pages: 143-149 DOI: 10.33693/2223-0092-2022-12-6-143-149 Issue №22403
Recognition and Enforcement of Foreign Foreign Divorce Judgments in China
Chinese courts recognition and enforcement foreign divorce judgments Chinese Civil Code private international law
Show more
GAPS IN THE LAW, INTERNATIONAL PUBLIC LAW, INTERNATIONAL PRIVATE LAW Pages: 88-91 Issue №2286
STIPULATIONS ABOUT NORMS BEYOND IMPERATIVE AND PUBLIC ORDER CLAUSE AND APPLICATION OF FOREIGN LAW NORMS BY INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION’S FORUMS
a peremptory norm private international law international commercial arbitration public policy
Show more
7. GAPS IN THE LAW, INTERNATIONAL PUBLIC LAW Pages: 94-97 Issue №4641
The problem of distinction between the categories «the parties’ autonomy», «the freedom of contract» and «the free exercise» of rights by the parties
private international law conflict of laws principles of law the autonomy of the will optionality
Show more