Collecting evidence as the method of verification of the evidence
( Pp. 70-72)

More about authors
Lushkin Sergey Aleksandrovich soiskatel kafedry kriminalistiki i pravovoy informatiki. Mesto ucheby: Kubanskiy gosudarstvennyy universitet.
Abstract:
In this article the author discloses the questions, considering the mechanism of the verification of the evidence by means of collecting the evidence. The author made an attempt to draw the rules of the evidence verification, for this process was not regulated by the legislator.
How to Cite:
Lushkin S.A., (2013), COLLECTING EVIDENCE AS THE METHOD OF VERIFICATION OF THE EVIDENCE. Business in Law, 4 => 70-72.
Reference list:
Belkin R.S., Vinberg A.I. Kriminalistika i dokazyvanie. M., 1969.
Larin A.M. Rabota sledovatelya s dokazatel stvami. M., 1966.
Ocheredin V.T. Dokazatel stva v ugolovnom protsesse: sushchnost , istochniki, sposoby sobiraniya. M., 2009.
Ozhegov S.I. Slovar russkogo yazyka: Ok. 57000 slov / Pod red. chl.-korr. AN SSSR N.YU. SHvedovoy. 18-e izd., stereotip. M.: Rus. yaz., 1986.
Ratinov A.R. Teoriya dokazatel stv v sovetskom ugolovnom protsesse (chast Obshchaya). M., 1969
Rudenko A.V. Soderzhatel naya logika dokazyvaniya. Prospekt. M.
Smirnov A.V., Kalinovskiy K.B. Ugolovnyy protsess: Uchebnik dlya vuzov / Pod obshch. red. A.V. Smirnova. SPb., 2004.
CHel tsov M.A. Sovetskiy ugolovnyy protsess. M., 1962.
SHeyfer S.A. Dokazatel stva i dokazyvanie po ugolovnym delam: problemy teorii i pravovogo regulirovaniya. M.: Izd-vo quot;Norma quot;, 2008
Lushkin S.A. Sopostavlenie dokazatel stv i ustanovlenie istochnikov dokazatel stv kak sposob proverki dokazatel stv // Probely v rossiyskom zakonodatel stve №2, 2012, s. 221-223
Keywords:
proof, check, picking up, the establishment, source.


Related Articles

1. Theory and history of law and state; History of law and State teachings Pages: 9-14 Issue №3231
Common characteristics of Avesto, as the source of zaroastryan right
Zoroastrianism Zarathustra Avesta fixing codification
Show more
7. Criminal law, Criminal enforcement law, Criminology Pages: 196-201 Issue №6840
Features of consideration of addresses, carrying out checks and the analysis of a condition of legality, subjects and objects of checks of a condition of legality in the sphere of counteraction of corruption and a way of their improvement (on questioning materials)
corruption prosecutors treatment check the state of law
Show more
18. Judicial, prosecutorial, human rights and law enforcement activities Pages: 236-239 Issue №8134
FEATURES EVIDENCE THE PUBLIC PROSECUTOR IN CASES OF FRAUD IN THE SPHERE OF BUSINESS ACTIVITIES
the state prosecution proof fraud in the sphere of entrepreneurial activities
Show more
7. Criminal procedure Pages: 229-232 Issue №3370
ABOUT SOME PROBLEMS OF ENSURING THE RIGHTS OF VICTIMS IN PRE-JUDICIAL CRIMINAL CASES PRODUCTION
the victim pre-trial proceedings the rights of the victim the message about the crime check
Show more
10. Judicial, prosecutorial, human rights and law enforcement activities Pages: 214-217 Issue №9342
ACTUAL PROBLEMS OF ACTIVITY OF PROSECUTOR'S OFFICE OF RUSSIAN FEDERATION IN FIELD OF IMPLEMENTATION OF OVERSIGHT FOR COMPLIANCE OF CONSTITUTION OF RUSSIA AND EXECUTION OF FEDERAL LAWS OF RUSSIAN FEDERATION
The Constitution Of The Russian Federation supervision check the Prosecutor's office Federal law of the Russian Federation
Show more
13. FORENSICS; FORENSIC EXPERTISE; OPERATIONAL AND SEARCH ACTIVITIES 12.00.12 Pages: 296-300 Issue №17214
Circumstances to be proved in cases, related to criminal violations of health and safety regulations
law violations messages check inspection
Show more
7. Criminal procedure Pages: 209-213 Issue №4982
SUBSTANTIATION AS A TYPE OF COGNITION AND ITS THEORETICAL AND PRACTICAL MEANING
the criminal process proof proof knowledge research evidence
Show more
7. Criminal procedure Pages: 178-183 Issue №2615
Scientific and technological progress and the problems of improving criminal procedural legislation
criminal procedure law proof source of evidence documents annexes to the protocols of investigative actions
Show more
8. Criminal procedure Pages: 202-206 Issue №6840
TRADITIONAL AND NEW APPROACHES TO THE LEGALLY DEFINITIONS OF "EVIDENCE" IN CRIMINAL PROCEDURE
the criminal process the comparativism law of evidence proof sources of evidence
Show more
13. Judicial, prosecutorial, human rights and law enforcement activities Pages: 203-206 Issue №3758
On the intersectoral regulation of circumstances to be proved at the stage of sentence execution
the sentence proof cross-sectoral regulation the circumstances to be proven
Show more