REDUCING THE GROWTH OF GDP IN TIMES OF ECONOMIC SANCTIONS
( Pp. 237-239)

More about authors
Chaplyuk Vladimir Z. doktor ekonomicheskih nauk, professor kafedry buhgalterskogo ucheta, audita i statistiki
Peoples' Friendship University of Russia Grigoryeva Irina M. kandidat ekonomicheskih nauk, professor kafedry buhgalterskogo ucheta i audita
Akademy of Labour and Socials Affairs
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
He article deals with the problem of declining GDP growth in Russia with economic sanctions. When the economy is growing at the expense of the hydrocarbon exports, there is a dependence of the growth of prices in the international energy market. The decline in oil prices, the slowdown is natural. The lack of investment in the restructuring of the science and technology capacity-building in various sectors of the economy, reduce the quality of GDP. Concludes that for the revitalization of economic growth and solutions to problems with import substitution to a restructuring of the science and technology capacity-building in various sectors of the economy
How to Cite:
Chaplyuk V.Z., Grigoryeva I.M., (2015), REDUCING THE GROWTH OF GDP IN TIMES OF ECONOMIC SANCTIONS. Business in Law, 3: 237-239.
Reference list:
Minekonomrazvitiya www.rg.ru. Rossiyskaya gazeta ot 10.01.2014.
CHaplyuk V.Z. Problemy formirovaniya tekhnologicheskikh struktur proizvodstva // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov № 4 2013, c.105-109.
CHaplyuk V.Z., Karagod V.S. Problemy ekonomicheskogo razvitiya moderniziruemogo khozyaystva Rossii.// Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov № 3, 2012, c.28-35.
CHaplyuk V.Z., Grigor eva I.M. Innovatsionnye protsessy v rossiyskoy ekonomike.// Biznes v zakone №1 2015, s.230-232.
www.rg.ru. Rossiyskaya gazeta ot 12.09. 2014.
CHaplyuk V.Z. Predposylki innovatsionnogo razvitiya. // Ekonomist №4 2011 s.38-39
ZaytsevaS.S. Byudzhetnaya politika v regulirovanii ekonomiki gosudarstva.// Biznes v zakone №6 2014, s.153-156.
Mel nik M.S. Finansovye i denezhno-kreditnye metody regulirovaniya ekonomiki v usloviyakh mirovogo i finansovo-ekonomicheskogo krizisa.// Biznes v zakone №6 2013, s.242-249
Mirkin YA. Kak stat bogatym i zdorovym. www.rg.ru Rossiyskaya gazeta ot 13.01.2015
Keywords:
economic growth, innovative development of economy, gross domestic product, innovative production, the modernization of industrial production, scientific and technological development, material and technical base, the sphere of material production, the restructuring of the scientific and technical potential, the development of economic independence.