PERFORMANCE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTION
( Pp. 33-36)

More about authors
Andreeva Larisa O. kandidat pedagogicheskih nauk, docent, docent kafedry inzhenernogo biznesa i upravleniya predpriyatiem
VPO «Russian Peoples' Friendship University» Plekhanov Alexei V. student inzhenernogo fakulteta kafedry inzhenernogo biznesa i upravleniya predpriyatiem
VPO «Russian Peoples' Friendship University»
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The paper deals with the definition of indicators of industrial competitiveness through an integrated approach taking into account the qualitative characteristics of the product, its cost performance, quality of operation and reproduction, as well as the quality of after-sales service. Author's interpretation of the concept of «competitiveness of industrial products» and «integral index of industrial competitiveness» is presented. This article will be useful to researchers studying the issues of competitiveness of industrial enterprises and of industrial production, economic behavior of market agents.
How to Cite:
Andreeva L.O., Plekhanov A.V., (2016), PERFORMANCE EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTION. Business in Law, 3 => 33-36.
Reference list:
Azoev, G.L. Konkurentnye preimushchestva predpriyatiya // G.L. Azoev, A.P. CHelenkov. - M.: OAO Tipografiya Novosti , 2006. - 256 s.
Batin, V.I. Povyshenie konkurentosposobnosti promyshlennykh predpriyatiy v usloviyakh krizisa // Dis.. kand. ekon. nauk: 08.00.05. - M.: RGB, 2010 - (Iz fondov Rossiyskoy Gosudarstvennoy Biblioteki).
Vinogradova, M.V., Vasil eva L.A. Otsenka konkurentosposobnosti predpriyatiy sfery servisa // Nauchnyy zhurnal Servis plus RGUTIS, 2009. - № 4. - M.: RGUTIS, 2009. S. 34-40.
Grebnev, E.T. Analiz konkurentosposobnosti produktsii // E.T. Grebnev, D.T. Novikov, A.N. Zakharov // Marketing v Rossii i za rubezhom, 2008. - №3(29). - S. 136-141.
Lazarenko A. A. Metody otsenki konkurentosposobnosti // Molodoy uchenyy. - 2014. - №1. - S. 374-377.
L vov, D.S. Ekonomicheskie problemy povysheniya kachestva promyshlennoy produktsii // D.S. L vov. - M: Nauka, 1969.
Novikova, A.V. Formirovanie konkurentnoy strategii promyshlennogo predpriyatiya na osnove ispol zovaniya preimushchestv protsessno-orientirovannogo podkhoda // Dis.. kand. ekon. nauk: 08.00.05. - Bryansk: RGB, 2007. - (Iz fondov Rossiyskoy Gosudarstvennoy Biblioteki).
Polyanichkin, YU.A. Metody otsenki konkurentosposobnosti predpriyatiy // Biznes v zakone - 2012 - №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiy (data obrashcheniya: 05.05.2016).
Semenov, V.L., Aleksandrova, E.A. Otsenka konkurentosposobnosti promyshlennoy produktsii (na primere OAO CHeboksarskiy agregatnyy zavod). - 2012. - http://science-bsea.narod.ru/2012/ ekonom 2012 17/ semenov ocenka.htm. (data obrashcheniya: 20.04.2016).
Keywords:
competitiveness, industrial products, integral indicator, quality.


Related Articles

1. NATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT 08.00.05 Pages: 18-22 Issue №18348
Basic trends and problems of technological development of the Russian industry
technological development innovation industry mechanical engineering competitiveness
Show more
13. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 180-184 Issue №2490
Competitive behavior of transnational corporations in the global markets
Competitiveness factors TNK strategy optimization of the structure
Show more
MANAGEMENT Pages: 239-247 Issue №24178
Forming Sustainable Development of Enterprises Using Innovative Digital Tools to Ensure Competitiveness
sustainable development digital technologies innovative tools competitiveness implementation
Show more
11. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 142-146 Issue №4641
Increasing competitiveness as a strategic area of geo-economic policy of the European Union
The European Union The Lisbon strategy The Europe 2020 smart growth sustainable growth
Show more
9. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 119-122 Issue №2928
Specifics of Organizational and Functional Mechanism to Provide Implementation of Marketing Strategy of Cargo Haulers
Marketing strategy freight indicators’ system competitiveness
Show more
ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 141-144 Issue №2286
Character conversion’s processes and their influence on competitiveness of business
competitiveness entrepreneurship the transformation process efficiency regulation
Show more
14. ECONOMICS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP, MARKETING, MANAGEMENT Pages: 154-156 Issue №4029
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PROVIDING SERVICES IN THE SPHERE OF EDUCATION
education services development quality
Show more
16. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 144-147 Issue №4210
Strategic alternatives to enhance the competitiveness of native small innovative enterprises
innovation entrepreneurship small business structure competitiveness development strategy
Show more
14. INNOVATION AND INVESTMENT MANAGEMENT Pages: 151-156 Issue №5518
FACTORS AND CONDITIONS OF FORMATION OF THE COMPETITIVE POTENTIAL OF INNOVATIVE BUSINESS STRUCTURES
competition competitiveness competitive potential entrepreneurship business structure
Show more
5.2.3. REGIONAL AND SECTORAL ECONOMICS Pages: 267-274 Issue №22298
Heterogeneity of Russia's Economic Space: Factors, Forms of Manifestation, and Tools for Eliminating Excessive Disproportions
economic space heterogeneity competitiveness resettlement strongholds
Show more