Integration of higher school, science and operations on the basis ofprivate-public partnership
( Pp. 118-122)

More about authors
Salnikova T. S. k.e.n, docent
Moscow State Industrial University, Moscow Honchev M. A. k.e.n., docent
FGBOU VPO «Moskovskiy gosudarstvennyy industrialnyy universitet», g. Moskva Volkova N. M. starshiy prepodavatel
FSBEA HPE «MSIU», Moscow
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article specifies the principle of formation of mechanism ofprivate-public partnership in Higher school, integrated with science and operations
How to Cite:
Salnikova T.S., Honchev M.A., Volkova N.M., (2013), INTEGRATION OF HIGHER SCHOOL, SCIENCE AND OPERATIONS ON THE BASIS OFPRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIP. Business in Law, 3: 118-122.
Reference list:
GerasinA.N. Tenevye ekonomicheskie otnosheniya i ikh vosproizvodstvo v rynochnoy sisteme khozyaystva. M.: Biznes-Press, 2006.
Glaz evS.YU. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global nogo krizisa. M.: Ekonomika, 2010.
Grunin O.A. Perspektivy sozdaniya finansovogo sinergeticheskogo effekta v usloviyakh innovatsionnogo razvitiya rossiyskoy ekonomiki. M.: RGSU, 2011.
DanilovA.I. Obshchestvennoe vosproizvodstvo: kombinatsionnyy ekonomicheskiy effekt. M.: IVTS Marketing , 2002.
DanilovA.I. Kombinatsionnyy ekonomicheskiy effekt: ponyatie, formirovanie, generirovanie. M.: IVTS Marketing , 2001.
DanilovA.I., RazumovaYU.V. Innovatsionno-investitsionnye protsessy v sovremennoy sisteme obshchestvennogo vosproizvodstva. M.: IVTS Marketing , 2010.
Razumova YU.V. Institut innovatsionno-investitsonnogo protsessa v sisteme obshchestvennogo vosproizvodstva: razvitie i formirovanie. M.: IVTS Marketing , 2008.
Ekonomicheskaya sistema Rossii, strategiya Razvitiya/ pod red. Larionova I.K., Sil vestrova S.N. M.: ITK Dashkov i Ko , 2012.
Keywords:
science, production, innovative way of development, scientific and technical progress, the national economy, the mechanism of state-private partnership.