State discipline: concept, signs, means of ensuring
( Pp. 53-55)

More about authors
Alkhazov Ivan aspirant Vladimirskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaya Grigorevicha Stoletovyh
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
Article is devoted to the concept analysis the state discipline, signs of the state discipline are allocated, the measures of the organizational or legal character which have been specially directed on its providing are listed.
How to Cite:
Alkhazov I.., (2013), STATE DISCIPLINE: CONCEPT, SIGNS, MEANS OF ENSURING. Business in Law, 2: 53-55.
Reference list:
Sovetskoe gosudarstvennoe pravo: Ucheb./ S.S. Studenikin, N.P. Farberov, B.P. Kravtsov i dr. M.: Gosyurizdat, 1950.
Gosudarstvennaya grazhdanskaya sluzhba v Rossiyskoy Federatsii, M: Os -89, 2009.
S. Nersesyants, G. V. Mal tsev, E. A, Dukasheva, N. V. Varlamova, V. M. Postyshev, N. S. Sokolova, Pravovoe gosudarstvo i zakonnost . 1997.
Komarov S.A. Obshchaya teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik. 1998.
Keywords:
state discipline, order, the state apparatus, the state, means of ensuring.