Globalization and Russia
( Pp. 247-248)

More about authors
Gavlovskaya Galina V. k.e.n., docent kafedry makroekonomicheskogo regulirovaniya i planirovaniya
Peoples’ Friendship University of Russia
For read the full article, please, register or log in
Abstract:
The article considers the problems and prospects of economic development, methods and mechanisms to realize strategic plans in the terms of globalization. The author draws attention to the opportunity of use of international experience to tackle the problems of macroeconomic decision-making in a dynamic process of integration and globalization. The author considers positive sides of globalization, as well as negative consequences for the national economy.
How to Cite:
Gavlovskaya G.V., (2013), GLOBALIZATION AND RUSSIA. Business in Law, 2: 247-248.
Reference list:
T.A. Akimova, YU.N. Moseykin Ekonomika ustoychivogo razvitiya, M. Ekonomika 2009g.
T.N. Gogoleva, V.G. Klyuchishcheva, YU.I. KHaustov. Mezhdunarodnaya ekonomika. Uchebnoe posobie. Moskva: KNORUS, 2005 g.
Simonov YU., Lykov O. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye ekonomicheskie otnosheniya. Rostov-na-Donu: Feniks, 2006 g.
Kochergina T.E. Mirovaya ekonomika. Uchebnoe posobie. Novosibirsk: Feniks, 2009 god
Dolgov S. Globalizatsiya ekonomiki: novoe slovo ili novoe yavlenie M.: Ekonomika. 1998.
Keywords:
Globalization, strategy, the concept, integration, criteria of globalization.