Sytnikov Vyacheslav Olegovich

postgraduate student