METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE STRATEGIC PLANNING MEASURES TO INCREASE THE CONTRIBUTION OF SPACE ACTIVITIES IN RUSSIAN ECONOMY
(40-45)

More about authors
Chursin Alexander A. Doctorate degree in Economics, Professor, Director of the Institute of Space Technologies of People's Friendship University of Russia (RUDN University) Zhiganov Alexander N. Doctorate degree in Technical Sciences, Associate professor, an employee of the FSUE TsNIImash
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The article deals with methodical aspects of analysis and evaluation of the effectiveness of long-term programs to select the most rational variants of strategic system planning of space activities for the long term period.
How to Cite:
Chursin A.A., Zhiganov A.N., (2016), METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE STRATEGIC PLANNING MEASURES TO INCREASE THE CONTRIBUTION OF SPACE ACTIVITIES IN RUSSIAN ECONOMY. Business in Law, 6: 40-45.
Reference list:
Rossiyskie innovatsionnye tekhnologii i mirovoy rynok: Mezhdunarodnyy forum. - M.: RUDN, 2015. - 120 s.
Malchenko A.N., Makarov YU.N., Karasev A.G. Sovershenstvovanie metodov programmno-tselevogo planirovaniya razvitiya kosmicheskikh sredstv s uchyetom innovatsionnykh tekhnologiy. - M.: ZAO NII ENTSITEKH , 2012. - 432 s.
ZHiganov A.N., Zaichko V.A., Lukyashchenko M.A., Maksimov A.V. Sistematizatsiya kosmicheskikh uslug. Servis v Rossii i za rubezhom, t. 8, № 4 (51), 2014, s. 166-176.
ZHiganov A.N., Zaichko V.A., Maksimov A.V. Metodicheskiy podkhod k klassifikatsii kosmicheskikh produktov i uslug / Statya, ZHurnal Servis v Rossii i za rubezhom , t. 8. № 4 (51), 2014, s. 177-188
Ekonomika kosmicheskoy deyatelnosti. / Pod nauch. red. dokt. tekhn. nauk, prof. G.G. Raykunova. - M.: FIZMATLIT, 2013. - 600 s.
Keywords:
space activities, space systems and complexes, strategic planning tion, economic efficiency, gross regional product.