METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF PROBABILISTIC ECONOMIC FEASIBILITY OF ACTIONS OF THE SPACE PROGRAM TAKING INTO ACCOUNT STRUCTURE OF THE WORKS INCLUDED IN ACTION
(184-191)

More about authors
Panov Dmitry V. PhD in Legal Sciences, General Director Chursin Alexander A. Doctorate degree in Economics, Professor, Director of the Institute of Space Technologies of People's Friendship University of Russia (RUDN University) Rusinov Alexander A. postgraduate student
For read the full article, please, register or log in
Annotation:
The article discusses the problem how Russia's state policy in strengthening its national security and maintaining the sovereignty and technological development of industry is implemented on the basis of the Federal target programme "Support, development and use of GLONASS in 2012-2020". Special attention is paid to the consideration of methodological approach to the estimation of the probability of economic feasibility of the Programme according to the event activities included to this Programme. The main mathematical methods used in the economic feasibility assessment of the Programme are the methods of probability and statistical analysis, as well as approaches for risk assessment. The article is intended for the economists and practitioners in the field of management in high-tech sectors of economy based on the development technologies of the federal target programmes.
How to Cite:
Panov D.V., Chursin A.A., Rusinov A.A., (2015), METHODICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF PROBABILISTIC ECONOMIC FEASIBILITY OF ACTIONS OF THE SPACE PROGRAM TAKING INTO ACCOUNT STRUCTURE OF THE WORKS INCLUDED IN ACTION. Business in Law, 6: 184-191.
Reference list:
Baymuratov U.B.,Makarov YU.N., CHursin A.A Investitsii s innovatsiyami: sinergiya v konkurentosposobnosti ekonomiki / Pod obshchey nauchnoy redaktsiey professora, d.e.n. A. A. CHursina. - M.: 2011. Izd-vo MAKD : Mashinostroenie, 2011.
Vasilev S.A., CHursin A.A. Konkurentsiya, innovatsii i investitsii (nelineynyy sintez). - M.: Mashinostroenie, 2011.
Dranaeva A.A. , Kokuytseva T.V., Rusinov A.A., CHursin A.A. Innovatsionnyy potentsial kak uslovie ekonomicheskogo rosta regiona / Pod obshchey nauchnoy redaktsiey professora, d.e.n. A. A. CHursina. - M.: Spektr, 2012. - 277 s.:
Kokuytseva T.V. Podkhody k finansirovaniyu innovatsionnykh proektov i programm // Ekonomika i predprinimatelstvo. - 2014. - № 10. - S. 285 - 289.
Ostrovskaya A.A. Kokuytseva T.V. Osnovnye napravleniya deyatelnosti korporatsiy RKP RF i usloviya povysheniya ikh konkurentosposobnosti //Innovatsionnaya nauka i sovremennoe obshchestvo CHast 1.: sb. statey Mezhdunarodnoy nauchno - prakticheskoy konferentsii. - 2014. - S. 190 - 193.
Federalnaya kosmicheskaya programma Rossii na 2006-2015 gody, utverzhdennaya Postanovleniem Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 22 oktyabrya 2005 g. № 635 s izmeneniyami, utverzhdennymi postanovleniem Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 31 marta 2011 g. № 235 Elektronnyy resurs . - Rezhim dostupa: http://www.federalspace.ru/media /files/docs/2014/gp kdr 2013 2020 13.05.2014.doc.
CHursin A.A. Upravlenie konkurentosposobnostyu organizatsii. Monografiya. - FGUP NTTS Informtekhnika . Redaktsiya zhurnala Oboronnaya tekhnika , 2006.
Keywords:
economic feasibility, space program, rocket and space industry, FTP, GLONASS.